Inbjudan till webbpresentationer av Essitys affärsområden

2022-10-27 07:10:00

[image]

Under de tre eftermiddagarna presenteras respektive affärsområdes marknadstrender, produkterbjudanden, strategier och prioriteringar. Presentationerna sänds live från Essitys huvudkontor i Stockholm. Varje presentation avslutas med en frågestund.

- Våra tre affärsområden verkar på en attraktiv hygien- och hälsomarknad där vi har ledande marknadspositioner och starka varumärken. Inom respektive områdes kund- och försäljningskanaler expanderar vi våra lösningar för ökat välbefinnande för kunder och konsumenter och investerar för lönsam tillväxt och långsiktig framgång, säger Magnus Groth, vd och koncernchef Essity.

Health & Medical presenteras den 7 december kl 15:00-16:15 CET av Magnus Groth och Ulrika Kolsrud, chef affärsenheten Health & Medical Solutions. Den första dagen börjar med en kort presentation av koncernen Essity.

Professional Hygiene presenteras den 8 december kl 15:00-16:00 CET av Magnus Groth och Don Lewis, chef affärsenheten Professional Hygiene, samt Pablo Fuentes, tillträdande chef affärsenheten Professional Hygiene.

Consumer Goods presenteras den 9 december kl 15:00-16:00 CET av Magnus Groth och Volker Zöller, chef affärsenheten Consumer Goods, och Pablo Fuentes, chef affärsenheten Latin America samt Andres Gomez, tillträdande chef för nya affärsenheten Consumer Goods Americas.

Länk till de livesända presentationerna: https://essity.videosync.fi/ba22. Presentationerna kommer också att sändas via Linkedin (https://www.linkedin.com/company/16240930/) och Twitter (https://twitter.com/essity).

Varmt välkommen!

Cision