Inbjudan till presentation av Sdiptechs Bokslutskommuniké 2022

2023-01-27 13:00:00

Inbjudan till presentation av Sdiptechs Bokslutskommuniké 2022

Sdiptech AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké 2022, fredagen den 10 februari 2023, kl. 08:00, och bjuder in till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 14.00. Sdiptechs VD Jakob Holm och CFO Bengt Lejdström kommer att presentera rapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen webbsänds
Sändningen går att följa via följande länk:  https://www.finwire.tv/webcast/sdiptech/sdiptech-bokslutskommunike-2022/


De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under webbsändningen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.sdiptech.se, innan presentationen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 200 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023, kl 13:00.

 

Bilaga


GlobeNewswire