Inbjudan till presentation av Litiums Q1 rapport 2022 den 28 april kl 10.00

2022-04-25 08:48:08

Du kan följa presentationen direkt via webbsändning. Presentatör är Litiums vd Patrik Settlin. Presentationen hålls på svenska och frågor kan ställas under presentationen. För deltagande i webbsändningen behövs ingen föranmälan men se till att logga in i god tid.

Datum och tid
28 april 2022, kl. 10:00

Länk till webbsändningen:
Webbsändningen kommer du till direkt genom att klicka här (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZhZmE5ZjAtZDM2Mi00NzQzLTk0ZDItNDRmY2JlZTM4MjRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c857c3d-9064-4d91-8a98-cf68467d26d7%22%2c%22Oid%22%3a%226e0ffbb3-cd66-4603-90f3-65faf0877560%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a).

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Litiums hemsida i efterhand: www.litium.se/investor-relations.
Läs mer här:  https://content.litium.se/q1-2022

Välkommen att medverka!
 

Cision