Inbjudan till presentation av Inwidos bokslutskommuniké och rapport för Q4 2022

2023-01-30 09:00:00

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan också följas direkt via webbsändning på: https://www.inwido.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer

Här hittar du också presentationsmaterial för mötet innan det börjar. Det kommer också att vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på Inwido.com.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. I webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/inwido-q4-2022

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. I telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001645

Välkommen!

Cision