Inbjudan till HEXPOLs kapitalmarknadsdag 2023

2023-01-16 11:15:00

Under kapitalmarknadsdagen kommer nyckelpersoner hos HEXPOL att ge en uppdatering av HEXPOLs strategi och lönsamma tillväxtmöjligheter, finansiell utveckling, framsteg som gjorts inom hållbarhet och andra utvalda områden.
 

  • Under evenemanget kommer Georg Brunstam, VD, ge en helhetsbild av HEXPOL-koncernen, inklusive en affärsuppdatering och vår historiska samt planerade resa för lönsam tillväxt.
  • Peter Rosén, vice VD och CFO kommer att uppdatera dig om koncernens övergripande ekonomiska resultat.
  • Under evenemanget kommer ytterligare nyckelpersoner inom HEXPOL att fördjupa oss i spännande lönsam tillväxts- och värdeskapande möjligheter. Vi kommer att ha en djupgående uppdatering av den amerikanska marknaden och hur hållbarhet skapar möjligheter för HEXPOL.
  • Dessutom kommer vi att besöka produktionen i Åmål, och se den nya produktionslinjen för sjukvårds och medicintekniska tillämpningar.
  • Dagen avslutas med en frågestund, med Georg Brunstam och Peter Rosén.
Registrera dig på HEXPOLs webbsida https://www.hexpol.com/cmd2023, senast den 24 februari. När du har registrerat dig, får du en bekräftelse via e-post.

För transportförslag och kontaktuppgifter, se ovan webbsida.

Cision