IMMUNOVIA: UPPDATERAR BEDÖMING AV MARKNADSSTORLEK I USA (NY)

2021-04-22 06:56:03

(Lägger till kommentar från Kempen i december)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diagnostestbolaget Immunovia uppdaterar sin bedömning av den totala marknadsstorleken för Immray Pancan-D i USA.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Immunovia uppger att bolagets nya uppskattningar visar att 315.000 till 350.000 individer har en familjär/ärftlig risk för bukspottkörtelcancer och skulle kvalificera sig för att ingå i monitoreringsprogram.

Nyhetsbyrån Direkt rapporterade i mars, efter samtal med Immunovias vd Partik Dalen, att bolaget uppskattar antalet individer med familjär/ärftlig risk för sjukdomen i USA till "lite mindre än 100.000".

"Den maximala möjliga marknadsstorleken för Immunovia räknat i antalet test och med antagande om testning två gånger per år uppgår idag till 630.000 – 700.000 test årligen, baserat på nuvarande rekommendationer och riktlinjer", skriver bolagets Patrik Dahlen i pressmeddelandet.

Analyshuset Kempen påtalade i december 2021 att utmaningen för Immunovia var större inom vissa segment.

"Jag tror att på lång sikt, bortom 2030, kan Immunovia nå 30 procents marknadspenetration inom vissa segment, nämligen diagnos av högriskindivider för bukspottkörtelcancer", svarade Kempens analytiker i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt i december.

Vad gäller patientgruppen inom nydiagnostiserad diabetes uppgav Kempen då att detta segment skulle kräva många års arbete och insamling av en hel del data.Direkt-SE