IMINT: FÖRBÄTTRAT RESULTAT 3 KV

2021-11-19 08:49:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Imint redovisar en nettoomsättning på 16,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (13,2).

Resultatet efter skatt landade på 6,6 miljoner kronor (1,9).

Resultatet per aktie summerades till 0:72 kronor (0:20).

Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till 3,8 miljoner kronor (1,0).

Vd Andreas Lifvendahl skriver att intäkterna från smartphonekunder står för den övervägande delen av bolagets intäkter.

Kostnaderna ökade med 4 procent under kvartalet. Detta sker som ett led i den planerade personaltillväxten, enligt Andreas Lifvendahl.Direkt-SE