Konjunktur Efter en stark återhämtning i spåren på pandemin väntas den svenska ekonomin uppleva en "mild recession" 2023, vilket speglar en dämpning i privatkonsumtionen när hushållen fortsätter att kämpa med en högre inflation och högre räntekostnader. Det skriver IMF i ett pressmeddelande efter en artikel IV-konsultation i Sverige.

”En mild recession väntas därmed, samtidigt som inflationen fortsätter vara ihärdigt hög”, skriver IMF, och tillägger att riskerna mot utsikterna väger över på nedsidan

IMF bedömer nu att Sverige BNP sjunker 0,3 procent i år för att därefter stiga 1,4 procent 2024. Inflationen (HIKP) väntas sjunka från 8,1 procent 2022 till 6,5 procent 2023 och 3,0 procent 2024.

IMF noterar samtidigt att svenska banker har strukturellt högre lönsamhet än jämförbara europeiska banker. De har också starka kapital- och likviditetsnivåer som överstiger reglerade miniminivåer. Men den svenska banksektorn är högt exponerade mot bolån och riskerar att utsättas för press om nedåtrisker förstärks.

IMF-styrelsen manar svenska myndigheter att bibehålla en stram penningpolitisk hållning och en klok finanspolitisk hållning för att stabilisera priser och bibehålla finansiell stabilitet.

Med tanke på den nu stora osäkerheten betonar IMF-styrelsen dock att den finanspolitiska hållningen bör anpassas efter utvecklingen, inklusive att låta automatiska stabilisatorer verka fullt ut.

IMF-styrelsen välkomnar vidare myndigheternas starka respons för att bromsa inflationen. Med tanke på den stora osäkerheten behövs dock en löpande översyn av den lämpliga takten och omfattningen av den penningpolitiska åtstramningen, inklusive utförsäljningarna av värdepapper.

IMF-styrelsen noterade vidare positiva tidiga indikatorer om konstruktiva löneförhandlingar, vilket bör minska risken för en löne-prisspiral.