Kina Tillväxten i Kina tappar momentum och behöver mer stöd. Det skriver IMF i ett uttalande efter en artikel IV-konsultation i Kina.

IMF konstaterar att den kinesiska ekonomin fortsätter att återhämta sig, men att momentum bromsar in.

”Inbromsningen beror på det snabba tillbakadragandet av policystöd och den försenade uppgången i konsumtionen i spåren av nya utbrott av covid-19 och nedstängningar”, skriver IMF.

Tillfällig elbrist och en inbromsning i investeringar i fastighetsmarknaden i spåren av ansträngningar att minska belåningsgraden i sektorn tynger också tillväxten. Skärpt reglering riktat mot techsektorn har också ökat osäkerheten.

Nedåtriskerna mot IMF:s oktoberprognos för BNP på +8,0 procent i år och +5,6 procent nästa år har därmed ökat.

Kortsiktiga risker finns från fortsatt osäkerhet om pandemin, svag konsumtion och förhöjd finansiella sårbarhet. Sjunkande produktivitetstillväxt, ökat tryck på frånkoppling globalt och en minskad arbetskraft utgör långsiktiga motvindar för tillväxten.

Mot denna bakgrund väntas kärninflationen förbli dämpad och KPI-inflationen ligga kvar under målet från före pandemin på 3 procent, trots hög PPI-inflation.

För att säkra en ”högkvalitativ” tillväxt som är balanserad, inkluderande och grön så måste den makroekonomiska policyn förbli stöttande.

Finanspolitiken, som varit stram, bör tillfälligt skifta till en neutral hållning och fokusera på socialt skydd och gröna investeringar, mer än traditionell infrastruktur. Givet låg kärninflation och betydande risk för lediga resurser i ekonomin, bör penningpolitiken vara ackommoderande. Att ytterligare öka flexibiliteten i växelkurspolicyn kan hjälpa till att anpassa sig till förändrade externa omständigheter, skriver IMF.