Asien Stigande inflationstryck och utvecklingen i Kina utgör risker för Asiens ekonomiska utsikter, och de policyansvariga bör bygga större buffertar mot chocker. Det sade IMF-chefen Kristalina Georgieva vid ett ASEAN-forum på fredagen, enligt Reuters.

Hon sade att länderna inom ASEAN varit en ljusglimt i den globala ekonomin med en väntad tillväxt i år på cirka 5 procent och liten dämpning 2023.

Men utsikterna är extremt osäkra och dominerade av risker, från kriget i Ukraina, global finansiell åtstramning och inbromsningen i Kinas tillväxt.

”En annan pressande utmaning är inflationen. Den väntas ligga på i genomsnitt 4 procent i Asien i år. Men inflationstrycket i regionen stiger”, sade hon.

Hon uppmanade Kina att delta i omstrukturering av de fattigaste ländernas skulder, men konstaterade också att covidrestriktioner och problemen i fastighetssektorn har dragit ned tillväxtprognosen nästa år till 3,2 procent, knappt över det globala snittet och ett fenomen som inte setts på 40 år.

”Vi har förlitat oss på Kina för en betydande ökning i den globala tillväxten. Cirka 35-40 procent av global tillväxt brukade komma från Kinas tillväxt och detta gäller inte längre, och kommer inte att vara fallet nästa år”, sade hon.