IMAGE SYSTEMS: NETTORESULTATET BLEV -1,3 MLN KR 2 KV

2021-08-20 08:17:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Image Systems, som utvecklar produktionssystem för media, redovisar ett resultat efter skatt på -1,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-1,7).

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, blev 3,6 miljoner kronor (2,3).

Orderingången uppgick till 46,7 miljoner (26,3) och bruttomarginalen blev 59 procent (56).

Nettoomsättningen uppgick till 44,1 miljoner kronor (43,8).

"Det är tillfredsställande att konstatera att segmentet Motion Analysis trots en något lägre omsättning fortsätter att leverera höga marginaler. Motion Analysis utvecklar prenumerationsbaserad försäljning i en takt som möjliggör fortsatt lönsamhet under en längre transitionsperiod", skriver vd Johan Friberg i rapporten.

Den globalt ökade efterfrågan på sågade trävaror gör att segmentet Remasawcos sågverkskunder nu levererar förbättrade resultat, konstaterar vd:n i rapporten.

"Marknadsläget har under pandemin varit osäkert och investeringarna hos våra kunder avvaktande. Vi har under det första halvåret kunna se en ökning av investeringar i Remasawcos produktportfölj framförallt på de svenska och norska marknaderna", skriver han och tillägger att omsättning och resultat fortfarande ligger efter koncernens målsättning som en konsekvens av den historiskt låga ingången under 2020.Direkt-SE