IMAGE SYSTEMS: FORTS PÅVERKAN PANDEMI PÅ INTÄKTER ENL VD

2021-11-12 08:23:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Intäkterna minskade för Image Systems under det tredje kvartalet som en konsekvens av pandemin. Högre bruttomarginaler, lönsamhetsförbättringar och kostnadsbesparingar som gjordes under förra året bidrog dock till en positiv effekt på ebitda-resultatet.

Det skriver vd Johan Friberg i rapporten.

Intäkterna i perioden uppgick till 36,1 miljoner kronor jämfört med 39,5 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. Samtidigt ökade ebitda-resultatet till 7,8 miljoner kronor från 3,9 miljoner kronor.

Sågverksmarknaden har under året återgått till normala nivåer av investeringar, och vd:n bedömer att marknaden kommer att fortsätta att växa. På Motion Analysis marknad är de globala reserestriktionerna fortsatt ett hinder för att kunna träffa kunder vilket hämmar tillväxten något, heter det.

"Motion Analysis fortsätter dock att leverera höga marginaler. Det initiativ att vända affärsmodellen mot prenumerationsbaserad försäljning inverkar något negativt på intäkterna kortsiktigt, men bedöms verka för en förbättrad marginal framgent", skriver Johan Friberg.Direkt-SE