Image Systems AB: Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2,6 MSEK till nordiskt sågverk

2022-04-13 10:00:00

Leverans och driftsättning genomförs under 2023.

RS-ProSort är RemaSawcos registreringssystem för sorterverk, hyvlerier samt vidareförädling.
Frågor besvaras av:
Johan Friberg, Koncernchef Image Systems AB, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Cision