Image Systems AB: Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1 MSEK till det amerikanska försvaret

2022-06-02 13:00:00

"Denna order är ytterligare ett bevis på vår status som hovleverantör till det amerikanska försvaret", säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB."
Frågor besvaras av:
Johan Friberg, Koncernchef Image Systems AB, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Cision