Aktie Med anledning av rekonstruktionsprocessen i USA delar SAS med sig av månadsvisa rapporter till den amerikanska konkursdomstolen. Flygbolagets nettoförlust landade på drygt 1,4 miljarder kronor under fjolårets två avslutande månader.

SAS redovisar ett nettoförlust på 1 479 miljoner kronor för perioden som löpte mellan den 1 november till den 31 december förra året. Intäkterna uppgick till 5 469 miljoner kronor under perioden.

Vid utgången av perioden hade SAS 5 132 miljoner kronor i likvida medel. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

SAS delar varje månad viss finansiell information med konkursdomstolen i USA, som hanterar flygbolagets rekonstruktionsprocess.

Bolaget har brutet räkenskapsår som löper från den 1 november till och med 31 oktober. Nästa kvartalsrapport som flygbolaget ska släppa avser de tre månaderna november-januari, vilket är räkenskapsårets första kvartal.