Aktie Episurf Medical har beslutat att ta in cirka 160 miljoner kronor. Emissionen riktas huvudsakligen till Health Runner, ett bolag som kontrolleras av Ilija Batljan, som efter emissionen kommer att äga cirka 13 procent av samtliga aktier i Episurf Medical. 

Styrelsen för Episurf Medical har beslutat om en riktad nyemission av cirka 44,4 miljoner B-aktier till kursen 3:59 kronor per aktie. Således tillförs bolaget drygt 159,4 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Emissionskursen motsvarar stängningskursen för bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm på torsdagen och har fastställts baserat på en förhandling och överenskommelse med investerarna.

Emissionen riktas huvudsakligen till Health Runner som investerar cirka 125 miljoner kronor och som därmed efter emissionen kommer att äga cirka 13 procent av samtliga aktier i Episurf Medical. Health Runner är ett bolag kontrollerat av Ilija Batljan. Resterande aktier kommer att tecknas av ett begränsat antal institutionella investerare, däribland Fjärde AP-fonden och Rhenman Healthcare Equity.

Slutförandet av emissionen är villkorat av att ett prospekt avseende upptagande till handel av de nya B-aktierna godkänns och registreras av Finansinspektionen samt att Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel senast den 31 december.