Rapport Ica redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förväntat sig. Icas vd lyfter fram de kraftigt förbättrade resultaten i Apotek Hjärtat och Rimi Baltic som "speciellt glädjande".

Ica redovisar ett rörelseresultat på 1.466 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.337 miljoner kronor enligt elva analytikers estimat som Infront sammanställt inför rapporten.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.446 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1.339 miljoner.

Den justerade rörelsemarginalen var 4,5 procent, mot väntade 4,1 procent.

Intäkterna uppgick till 32.401 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 32.366 miljoner.

Covideffekten på rörelseresultatet i det andra kvartalet 2021 uppskattas till cirka +30 miljoner kronor. I det andra kvartalet föregående år var covideffekten -60 miljoner kronor.

Icas vd Per Strömberg lyfter i rapporten för det andra kvartalet fram de kraftigt förbättrade resultaten i Apotek Hjärtat och Rimi Baltic som ”speciellt glädjande”.

”Rimi Baltic levererar ett mycket starkt resultat och vad som är extra glädjande är att vi har lyckats kombinera resultatutvecklingen med en bra försäljningstillväxt och ökade marknadsandelar. Att vi nu stärkta går in i andra halvåret är viktigt givet att tidpunkten närmar sig då Lidl öppnar sina första butiker i Lettland, vilket potentiellt kan ske redan under tredje kvartalet”, skriver Ica-chefen.

Vidare skriver han att apoteksmarknaden i Sverige vände utvecklingen från föregående kvartals negativa tillväxt till att åter växa. Även försäljningen ur fysiska apotek hade god tillväxt i kvartalet för första gången på länge.

”Med en betydligt starkare apoteksmarknad i ryggen levererade Apotek Hjärtat en kraftfull förbättring av resultatet. Vi tar även marknadsandelar – både online och i fysisk butik – och är nu tydlig marknadsledare på apoteksmarknaden”, skriver Per Strömberg.

Andra kvartalets justerade rörelseresultat för Rimi Baltic uppgick till 225 miljoner kronor, vilket var bättre än väntade 160 miljoner kronor, enligt Infronts analytikersammanställning.

Även Apotek Hjärtat överträffade snittförväntningarna. Hjärtats rörelseresultat på 132 miljoner kronor andra kvartalet slog förväntningarna som låg på 82,6 miljoner kronor.