Rapport Dagligvarubolaget Ica redovisar ett resultat strax under analytikernas förväntningar. Vd konstaterar att pandemin fortsätter att påverka verksamheten. 

Ica redovisar ett rörelseresultat på 1.290 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.303 miljoner kronor enligt nio analytikers estimat som Infront sammanställt inför rapporten.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.264 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1.303 miljoner.

Den justerade rörelsemarginalen blev 4,1 procent, mot väntade 4,3 procent, enligt Infront.

Intäkterna uppgick till 30.602 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 30.496 miljoner.

Covideffekten på rörelseresultatet i det första kvartalet 2021 uppskattas till -20 miljoner kronor. I det första kvartalet föregående år var covideffekten +50 miljoner kronor drivet av bunkring i mars.

”Vi har en stabil start på året och jag kan konstatera att pandemin fortsatte att i hög grad påverka vår verksamhet. Likt föregående kvartal innebar det positiv påverkan på ICA Sverige och ICA Fastigheter medan övriga verksamheter påverkades negativt. Det gäller framför allt Apotek Hjärtat där resultatet minskade kraftigt på grund av en mycket svag apoteksmarknad. Sammantaget är dock inte resultateffekten, kopplat till pandemin, så stor för koncernen som helhet”, skriver Icas vd Per Strömberg i rapporten.