Rapport Icas redovisar ett resultat något över analytikernas förväntningar. Bolaget höjer dessutom utdelningen. 

Ica redovisar ett ebit-resultat på 1.325 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020.

Genomsnittet av åtta analytikers estimat, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 1.318 miljoner kronor.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.371 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1.318 miljoner.

Ica uppger att covid-19 hade en sammantagen effekt på rörelseresultatet om cirka +25 miljoner kronor under kvartalet.

Intäkterna uppgick till 32.593 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 32.306 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 13:00 kronor per aktie för helåret (12:00). Analytikernas snittestimat var en utdelning om i snitt 12:35 kronor.

Något svagare utveckling under kvartalet

Icas utveckling på den svenska dagligvarumarknaden var något svagare än marknaden i fjärde kvartalet och för hela 2020 men utfallet har varierat under året beroende på hur smittoläget påverkat resemönster.

Det skriver Icas vd Per Strömberg i bokslutsrapporten.

”Vi växer klart snabbare än marknaden på nätet men den exceptionellt höga online-tillväxten innebär också att vi totalt sett får en lägre relativ tillväxt, allt annat lika. Vi bedömer sammantaget att pandemin kommer att fortsätta påverka utvecklingen för dagligvarumarknaden i vart fall under det första halvåret”, skriver han.

Även i det fjärde kvartalet växte den svenska dagligvarumarknaden i hög takt och tillväxten för hela året slutade på 7,6 procent.

”Årets avslutande kvartal följer ett för året känt mönster med fortsatt påverkan från covid-19-pandemin – volymtillväxt i Ica Sverige, medan Rimi Baltic, och framförallt Apotek Hjärtat, hade en svagare utveckling. Samtidigt fortsätter e-handeln att växa mycket kraftigt. Resultatmässigt har vi i stort en bra utveckling och vi når under 2020 vårt marginalmål”, skriver Per Strömberg.

I Sverige stod e-handeln i det fjärde kvartalet för cirka 45 procent av tillväxten i butiksförsäljning, och över 30 procent på helåret.

”Nu inleder vi inom kort migreringen till Ocados e-handelsplattform, som ska vara fullt ut genomförd i slutet av 2021. Det kommer att innebära bättre funktionalitet för både handlare och kunder och är ett viktigt steg på vägen mot en effektivare e-handel för oss”, skriver Per Strömberg.

Ica kommer också inom kort att starta upp sitt e-handelslager i Göteborg och 2022 tar bolaget nästa viktiga steg i och med uppstarten av sitt nya automatiserade e-handelslager i Stockholm.

En kraftigt ökande e-handeln ledde till att det blev tillväxt på apoteksmarknaden under det fjärde kvartalet.

”Vår e-handel fortsätter att växa snabbare än marknaden men totalt sett växer vi lite långsammare än marknaden givet att vår marknadsandel är lägre online. Bidraget från e-handeln förbättras dock stadigt och att fortsätta den trenden är en viktig pusselbit för att långsiktigt återställa lönsamheten”, skriver Per Strömberg om apoteksverksamheten.