Ica tappar marknadsandelar

Publicerad 2016-02-10 07:23

Rapport Ica rapporterar ett resultat som var något lägre än väntat. Dagligvarujätten konstaterar att konkurrensen ökar och att man därför tappat marknadsandelar. Samtidigt pressas marginalerna av logistikproblem.

Ica redovisar ett ebit-resultat på 1.474 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.556 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 26.489 miljoner kronor, mot väntade 26.279 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 10:00 kronor per aktie för helåret (9:50). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 9:93 kronor.

Tappar marknadsandelar

Ica ser att konkurrensen har blivit tuffare på alla bolagets marknader och i Sverige har den skärpta konkurrenssituationen lett till tappade marknadsandelar under andra halvåret.

Det skriver dagligvarubolagets vd Per Strömberg i bokslutet för 2015.

”Efter 16 kvartal där vi i Sverige vuxit i linje med eller snabbare än marknaden så har vi under andra halvåret, och speciellt under fjärde kvartalet inte nått våra målsättningar”, skriver han vidare.

Pressas av logistikproblem

ICA:s marginal, exklusive engångskostnader, kom in svagare än förväntat i det fjärde kvartalet. Ica:s vd Per Strömberg hänvisar bland annat till logistikstörningar i den svenska verksamheten.

ICA:s justerade rörelsemarginal om 3,9 procent var 0,8 procentenheter lägre än fjärde kvartalet 2014. Analytikerna hade i snitt trott på 4,4 procent.

”Den marginalpress som sker i slutet av året kan främst hänföras till att vi har en fortsatt hög aktivitetsnivå med många butiks- och apoteksetableringar, IT-investeringar samt, dessvärre, en del störningar i logistikdriften som driver kostnader för ICA Sverige”, skriver Per Strömberg.

Han understryker vikten av att bolaget får full utväxling på de investeringar som gjorts inom logistik i Sverige på senare tid.

”Här är vi inte i mål ännu”, heter det.