Aktie Styrelsen för Ica Gruppen har fattat beslut om att ansöka om avnotering av Ica Gruppens aktier från Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sista dag för handel i Ica Gruppens aktier kommer att meddelas så snart bolaget fått besked från Nasdaq Stockholm.

Ansökan om avnotering sker mot bakgrund av att Murgrönas bud på Ica har accepterats i sådan utsträckning att Murgröna innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Ica. Murgröna har därmed även påkallat tvångsinlösen.

Styrelsen för Ica Gruppen har vidare, på begäran av Murgröna, beslutat att kalla till en extra bolagstämma att hållas den 3 februari 2022 för beslut om bland annat val av styrelse.