IBT: SWEDBANK ROBUR MINSKAR INNEHAV TILL KNAPPT 5% AV KAPITALET

2022-05-11 16:58:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbank Robur har minskat sitt innehav i forskningsbolaget IBT till just under 5 procent av kapitalet och 3,8 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.Direkt-SE