IBT: RÖRELSERESULTATET BLEV -40,8 MLN KR 4 KV

2023-02-10 08:15:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Infant Bacterial Therapeutics, IBT, redovisar ett rörelseresultat på -40,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-16,1).

I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter på valutaplaceringar som avser att säkra framtida betalningar, skriver bolaget i rapporten. Under det fjärde kvartalet uppgick de till -10,5 miljoner kronor (5,3).

Resultatet efter skatt låg på -40,1 miljoner kronor (-16,2).

IBT hade ingen nettoomsättning under perioden (0).

Kassaflödet var -22,0 miljoner kronor (-8,9) med likvida medel om 336 miljoner kronor (387) vid utgången av rapportperioden.Direkt-SE