IBT: RÖRELSERESULTAT BLEV -16,1 MLN KR 4 KV, INGEN OMSÄTTNING

2022-02-04 20:44:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Infant Bacterial Therapeutics, IBT, redovisar ett rörelseresultat på -16,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-26,7).

I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter som avser att säkra framtida utflöden uppgående till 5,3 miljoner kronor (-11,7).

Bolaget saknade omsättning för rapportperioden i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick bolagets likvida medel till 387 miljoner kronor, jämfört med 423 miljoner kronor vid samma tidpunkt i fjol.Direkt-SE