IBT: RÖRELSERESULTAT -19,1 MLN KR 1 KV, INGA INTÄKTER (OMS)

2022-05-05 06:14:22

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget IBT redovisar ett rörelseresultat på -19,1 miljoner kronor (0,5) för det första kvartalet. Bolaget saknade intäkter.

I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden under det första kvartalet uppgående till 6,3 miljoner kronor (12,1), skriver bolaget.

Kassan uppgick till 382 miljoner kronor vid periodens slut.

Bolagets vd skriver att IBT har tagit de första stegen mot att expandera IBT:s produktportfölj. IBT för även diskussioner med flera amerikanska universitet rörande rättigheter för ytterligare "medicinskt viktiga behandlingar". IBT har också satt igång ett gastroschisis-projekt (IBP-1016) med bland annat ett KOL (Key Opinion Leader)-möte under april månad.Direkt-SE