IBT: RÖRELSERES BLEV -16,1 MLN KR 4 KV, INGA INTÄKTER (NY)

2022-02-04 21:09:33

(Tillägg: från femte stycket och framåt)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Infant Bacterial Therapeutics, IBT, redovisar ett rörelseresultat på -16,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-26,7).

I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter som avser att säkra framtida utflöden uppgående till 5,3 miljoner kronor (-11,7).

Bolaget saknade omsättning för rapportperioden i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick bolagets likvida medel till 387 miljoner kronor, jämfört med 423 miljoner kronor vid samma tidpunkt i fjol.

Gällande rekryteringen till bolagets fas 3-studie, The Connections Study, uppges att rekryteringstakten till stor del styrs av covid-19-utvecklingen.

"Idag den 4 feb 2022 är det 788 patienter som rekryterats till studien. Under omicrons framfart rekryterar vi uppskattningsvis 50 patienter per månad. Den avgörande faktorn är hur Covid utvecklas framöver och det är det ingen som kan svara på", skrev bolagets vd Staffan Strömberg i delårsrapporten.

Rekryteringen till studien förväntas att slutföras under 2022, 2023 eller 2024, beroende på hur pandemin utvecklas framgent.

Vid ett scenario då "covid försvinner snabbt" och "samhället återgår till det normala pre-covidläget" förväntas rekryteringstakten överstiga 100 barn per månad vilket skulle resultera i att rekryteringen avslutas under innevarande år, uppger Staffan Strömberg vidare.Direkt-SE