IBT: EBIT 1,8 MLN KR 2 KV, REKRYTERAT ÖVER HÄLFTEN TILL FAS 3

2022-08-25 08:10:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsbolaget IBT hade ett rörelseresultat om 1,8 miljoner kronor (-29) under andra kvartalet 2022.

I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden under det andra kvartalet uppgående till 20 miljoner kronor (-5,9).

Kassaflödet för perioden uppgick till -28,2 miljoner kronor (-10,8).

"Vårt utvecklingsprojekt IBP-9414 i klinisk fas 3 fortskrider väl, och vi har sett en ökning av rekryteringstakten", skriver vd Staffan Strömberg i delårsrapporten.

IBT har hittills rekryterat 1.102 barn, en bit över hälften av barnen ska ingå i studien.

"Under sommarmånaderna har vi inkluderat ca 50 barn i månaden och jag förväntar mig att vi rekryterar 600 barn totalt under 2022", skriver vd.

När IBT rekryterat 1.400 barn är planen, i enlighet med kliniskt protokoll, att öppna kohort C för rekrytering vilket förväntas öka rekryteringstakten ytterligare.

"Vår förhoppning är sålunda att kunna avsluta rekrytering av de 2.158 planerade barnen under 2023. IBTs befintliga kassa beräknas fortfarande vara tillräcklig för att genomföra hela fas 3-studien som planerat", skriver IBT.Direkt-SE