IAR SYSTEMS: RÖRELSERESULTATET BLEV 19,6 MLN KR 2 KV

2022-08-17 13:02:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget IAR Systems redovisar ett rörelseresultat på 19,6 miljoner kronor (12,6) för det andra kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt var 14,3 miljoner kronor (9,2).

Nettoomsättningen uppgick till 108 miljoner kronor (87,4).Direkt-SE