IAR SYSTEMS: RÖRELSERESULTAT 19,0 MLN KR 4 KV (27,1), LÄGRE OMS

2021-02-09 13:09:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget IAR Systems redovisar ett resultat efter skatt på 12,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (20,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:88 kronor (1:46).

Rörelseresultatet blev 19,0 miljoner kronor (27,1) och rörelsemarginalen sjönk till 20,9 procent (25,4).

Nettoomsättningen minskade till 90,7 miljoner kronor (107).

Styrelsen har för avsikt att inte föreslå någon utdelning för helåret 2020 (0).

Styrelsens finansiella mål är sedan tidigare att IAR Systems omsättning ska öka med 10–15 procent årligen i lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 25 procent över en konjunkturcykel.Direkt-SE