IAR SYSTEMS: RÖRELSERESULTAT 17,0 MLN KR 1 KV (14,4)

2021-04-27 13:07:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget IAR Systems redovisar ett resultat efter skatt på 12,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (11,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:94 kronor (0:81).

Rörelseresultatet blev 17,0 miljoner kronor (14,4) och rörelsemarginalen uppgick till 19,1 procent (15,6).

Nettoomsättningen sjönk till 88,9 miljoner kronor (92,3).Direkt-SE