IAR SYSTEMS: NETTORESULTATET BLEV 9,2 MLN KR 2 KV (17,6)

2021-08-17 13:05:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget IAR Systems redovisar ett resultat efter skatt på 9,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (17,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:68 kronor (1:29).

Nettoomsättningen uppgick till 87,4 miljoner kronor (100).

Rörelseresultatet blev 12,6 miljoner kronor (25,0). För årets första sex månader uppgick rörelseresultatet till 29,6 miljoner kronor (39,4).Direkt-SE