IAR SYSTEMS: NEGATIV VALUTAEFFEKT, IT-INCIDENT TYNGDE 2 KV-RES

2021-08-17 13:25:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget IAR Systems hade under det andra kvartalet en fortsatt negativ påverkan av valutaomräkning. Resultatet påverkades också negativt under kvartalet med anledning av en IT-incident.

Det skriver vd Stefan Skarin i delårsrapporten.

"Under andra kvartalet inträffade en IT-incident där bolaget med hjälp av IT-säkerhetsexperter avstyrde en hackerattack. Kostnader som belastar kvartalets resultat kopplade till IT-incidenten uppgår till cirka 2 miljoner kronor och bedöms som ej återkommande", skriver bolaget i rapporten.

Valutaomräkning påverkade rörelseresultatet negativt med 5,5 miljoner kronor vid en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

Kvartalets rörelseresultat sjönk till 12,6 (25,0) miljoner kronor och nettoomsättningen minskade till 87,4 miljoner kronor (100).

Valutaomräkningen påverkade kvartalets nettoomsättning negativt med 10,3 miljoner kronor.

För Asien redovisades fortsatt tillväxt i samtliga länder under andra kvartalet. Europa och Amerika redovisade tillväxt i den transaktionsbaserde affären men en minskning i den strategiska affären varav båda regionerna totalt hade en negativ tillväxt under kvartalet, uppger bolaget.

Vd Stefan Skarin uppger att effekten av pandemin under det andra kvartalet har förändrats ur två aspekter.

"I länder där vaccinationer nått en hög nivå ser vi en mycket tydlig trend att investeringsviljan ökar. I vissa länder sker en positiv förändring mycket snabbt, i motsats till länder som går in i ytterligare effekter av pandemin. I takt med att investeringsviljan ökar så har bristen på komponenter i elektronikindustrin varit ytterligare en effekt som skapar försening i investeringsbeslut inklusive beslut i tillämpning av nya processorer", skriver han.

Bolaget bedömer att pandemins effekt kommer att kvarstå främst i Asien under året.Direkt-SE