IAR Systems Group AB: IAR Systems byter VD

2021-10-18 10:20:00

Styrelsen tackar Stefan Skarin för hans mångåriga arbete att bygga upp IAR till en internationellt ledande leverantör av verktyg för mjukvaruutveckling i inbyggda system. Under Stefans tid har bolaget växt till över 370 Mkr, drygt 200 anställda och återkommande intäkter från 150 000 utvecklare över hela världen.
Styrelsen kommer att inleda rekrytering av ny VD och söker en ledare med erfarenhet av internationell proaktiv försäljning, att utveckla långsiktiga relationer med krävande kunder samt utveckla affärsmodeller för mjukvara.
"IAR Systems får under en period en tillfällig men mycket kunnig VD i Richard Lind vilket gör att styrelsen i lugn och ro kan hitta rätt ledare för nästa fas i IARs utveckling. För att ta det steget behöver IAR nytt ledarskap, uppdaterad försäljningsstrategi och förbättrad säljorganisation", säger Nicolas Hassbjer, ordförande för IAR.
"Produktstrategin är oförändrad och styrelsen avser att satsa både på IARs verktyg för mjukvaruutveckling och vårt nya SecureThingz erbjudande. Vi kommer initialt att fokusera på organisk tillväxt inom verktyg för mjukvaruutveckling och att ta den ledande positionen inom säkerhet och kopieringsskydd av elektronik. IAR's etablerade position och medarbetarnas djupa tekniska kunnande inom mjukvaruutveckling är en unik plattform för att ta del av tillväxten i uppkopplade produkter. Säkerhet bedöms ha stor potential och tilltagande tillväxt under den kommande 10 års perioden, vi skall göra SMS - Security Made Simple", säger Richard Lind, tf VD för IAR.
För mer info om Richard Lind se: https://www.iar.com/sv/investerare/bolagsstyrning/styrelse/
Denna information är sådan som I.A.R. Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 10:20.

Nicolas Hassbjer, styrelseordförande, IAR Systems Group AB
Email: nicolas@tequity.se,telefon +46709-17 29 02

Cision