IAR Systems Group AB: Förändring av det totala antalet röster i I.A.R. Systems Group AB

2021-05-31 08:00:00

Efter konverteringen i maj uppgår totalt antal A-aktier i I.A.R. Systems Group AB till 0 (0% av rösterna), B-aktier 13 640 974 (98% av rösterna) och C-aktier till 327 359 (2% av rösterna). Totalt antal röster är 13 968 333. I.A.R. Systems Group ABs eget innehav är 327 359 C-aktier.
Denna information är sådan som I.A.R. Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,  genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl 8:00.

Cision