Inflationen KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,2 procent i juli jämfört med föregående månad enligt SCB, och var upp 0,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat enligt Infronts prognosenkät var en oförändrad utveckling mot månaden före respektive +0,3 procent från året före väntat.

I juni var KPIF-inflationen 0,7 procent, enligt SCB. Högre priser för hyrbilar utgjorde det största bidraget till månadsförändringen i juli.

Högre livsmedelspriser, framför allt på grönsaker, tillsammans med prisuppgångar för drivmedel och rekreationstjänster bidrog också uppåt.

SCB noterar att priserna för livsmedel och alkoholfria drycker steg under juli, men bidrog inte lika mycket till KPIF som under samma period de senaste två åren. Priser för hyrbilar brukar öka något i juli men förändringen var betydligt större i år jämfört med tidigare år. Vidare sjönk prisindex för tandläkararvode till följd av det allmänna tandvårdsbidraget som årligen förnyas i juli.

KPI steg 0,2 procent jämfört med föregående månad och var upp 0,5 procent mot samma månad 2019. Enligt Infronts enkät väntades en KPI-inflation på 0,3 procent i juli.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,5 procent i juli, jämfört med 1,3 procent i juni. Enligt Infronts enkät väntades 1,2 procent.

Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 0,0 procent i juli samt en KPIFXE-inflation på 1,1 procent.