Rapport Teleoperatören Tele2 redovisar ett hyfsat stabilt resultat för det första kvartalet men osäkerheten kring coronapandemin gör att extrautdelningen ryker. 

Tele2:s underliggande ebitda (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2.542 miljoner kronor för det första kvartalet 2020.

Genomsnittet av sju analytikerprognoser, som Infront sammanställt, visar på ett justerat ebitda-resultat på 2.602 miljoner kronor för kvartalet.

Ebitda-marginalen på justerad bas blev 38,0 procent, mot snittestimatet på 38,5 procent.

Försäljningen uppgick till 6.687 miljoner kronor för perioden, att jämföra med Infronts snittestimat på 6.758 miljoner kronor.

Ingen extrautdelning

Tele2 drar tillbaka tidigare förslag om en extrautdelning om 3:50 kronor per aktie ”till dess att den globala pandemins effekter har blivit tydligare”.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes samtidigt som bolagets rapport för det första kvartalet.

Styrelsens förslag om en ordinarie utdelning om 5:50 kronor per aktie står fast.

Drar tillbaka guidning för 2020

Tele2 drar tillbaka sin finansiella guidning för 2020 på grund av osäkerhet kopplad till den globala pandemin, medan guidningen på medellång sikt upprepas.

Det skriver bolaget i delårsrapporten.

”På grund av osäkerheterna kring den globala pandemin så drar Tele2 temporärt tillbaka sin finansiella guidning för 2020 tills vi får mer klarhet i effekten av och längden på pandemin”, skriver bolaget.

De tidigare prognoserna för 2020 var att det underliggande ebitda-resultatet (EBITDAaL) visar en medelhög ensiffrig tillväxt i år, jämfört med 2019. Tjänsteintäkterna från slutkund väntades visa en låg ensiffrig tillväxt under 2020, jämfört med 2019. Prognosen för investeringarna, capex, var 2,5-3,0 miljarder kronor för 2020.

Målen på medellång sikt är en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-resultatet (EBITDAaL). Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger på 2,8-3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.