Corona Husqvarna uppskattar påverkan på nettoomsättningen på grund av störningar i leverantörskedjan relaterat till Covid-19-utbrottet till cirka -3 procent för det första kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Koncernens tre produktionsenheter i Kina har varit i drift sedan mitten av februari med gradvis ökande kapacitet. Initiativ som tagits för att minimera påverkan på verksamheten inkluderar säkring av komponenter och transporter samt användning av alternativa leverantörer”, skriver Husqvarna och fortsätter:

”Med hänvisning till utvecklingen i de berörda regionerna, där situationen i Kina stabiliseras och gradvis förbättras medan det fortfarande råder viss osäkerhet i Europa, är det för närvarande svårt att bedöma hur länge påverkan i leverantörskedjan kvarstår”.

I dagsläget ser Husqvarna ingen förändring i efterfrågan från kunder som en konsekvens av Covid-19.