Aktie Husqvarnas nettoomsättning under april och maj har minskat med cirka 12 procent, justerat för valutakurseffekter. Om trenden fortsätter förväntas omsättningen att minska med cirka 10 procent för hela det andra kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande om "förbättrade marknadsförhållanden".

”I början av andra kvartalet påverkades gruppens försäljning av länders olika omfattning av nedstängningar och restriktioner. I takt med att åtgärderna gradvis har lättats upp och även drivet av ett ökat intresse för trädgårdssegmentet, speciellt för bevattningsprodukter, förbättras också marknadsförhållandena”, skriver bolaget.

Husqvarna Group uppskattar att ungefär 10 procent av sina affärspartners för närvarande är påverkade av restriktioner kopplade till covid-19, vilket kan jämföras med 25 procent vid starten av det andra kvartalet.