Aktie Husqvarna drar tillbaka delar av sitt tidigare förslag om utdelning. I stället för tidigare föreslagna 2:25 kronor per aktie föreslås nu en utdelning på 0:75 kronor per aktie.

Den tidigare föreslagna utdelningen var tänkt att ske i omgångar, dels 0:75 kronor i april 2020, dels 1:50 kronor i oktober 2020. Det är alltså den andra utdelningen i oktober som nu slopas.

”Styrelsens ambition är att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om en extra utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och bolagets visibilitet för resultatet har normaliserats”, skriver bolaget.