Rapport Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat på -493 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019. Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt -476 miljoner kr, enligt Infronts samanställning av fem estimat.

Det justerade rörelseresultatet blev -310 miljoner kr, mot väntade -276 miljoner.

Husqvarnas omsättning uppgick till 6.408 miljoner kr. Här var 6.664 miljoner väntat.

Utdelningen föreslås bli 2,25 kr per aktie, att jämföra med förväntade 2,41 kr.

Husqvarna förutser inga väsentliga affärsstörningar relaterade till coronavirusutbrottet, baserat på nuvarande information, om komponenttillförseln normaliseras under de kommande veckorna, medan det kan bli väsentligt om det kvarstår i mars. Det framgår av bokslutet.

”För 2020 är vår högsta prioritet att fortsätta vår bana av hållbar förbättrad lönsamhet samtidigt som vi avslutar programmet med att lämna Consumer Brands verksamhet. Vi kommer att driva strategiska initiativ i alla våra divisioner, som möjliggörs av kostnadsreduceringar både genom effektivitetsåtgärder och våra omstruktureringsaktiviteter som meddelades i november 2019. Ordersituationen för säsongen samt förberedelserna följer vår plan för året”, skriver vd Kai Wärn.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.