HUSQVARNA: NYA ÅTGÄRDER I SKIFTE MOT BATTERI, SPARAR 800 MLN KR

2022-10-21 07:34:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Husqvarna ökar sina investeringar i skiftet från bensin till batteri. De gradvis ökande investeringarna kommer att uppgå till 400 miljoner kronor per år från år 2025.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För att finansiera investeringarna och stärka konkurrenskraften ytterligare genomförs strukturförändringar och besparingar.

Dessa åtgärder kommer att resultera i kostnadsbesparingar uppgående till cirka 800 miljoner kronor med full effekt 2025, och netto 400 miljoner kronor efter de ökade investeringarna i områden för hållbart värdeskapande.

Effektiviseringsåtgärderna medför även engångskostnader på cirka 2 miljarder kronor, varav 0,9 miljarder är kassflödespåverkande. Bolagets personalstyrka kommer att minskas med cirka 1.000 tjänster, varav merparten är hänförligt till det accelererade skiftet från bensin till batteri.

Bakgrund är att Husqvarna under ett antal år ompositionerat verksamheten mot mer premium och professionella positioner, samtidigt som erbjudandet blir ännu mer hållbart, smart och uppkopplat.

"Denna förbättrade affärssammansättning har medfört högre tillväxt och marginaler. För att stärka utvecklingen på medel- till lång sikt är det av betydande vikt att investera inom robotgräsklippare, batteri, bevattningsprodukter och lösningar för den professionella marknaden", skriver bolaget.

Som en del av detta kommer även värdekedjan för bensindrivna konsumentprodukter att justeras, inklusive en minskning av den installerade produktionskapaciteten. Husqvarna kommer proaktivt att reducera försäljningen av bensindrivna konsumentprodukter med låg marginal och därmed minska den årliga försäljningen med cirka 2 miljarder kronor från 2024.Direkt-SE