HUSQVARNA: LÄGRE VOLYMER GARDENA SLOG MOT LÖNSAMHETEN 3 KV

2022-10-21 07:54:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Husqvarna redovisar som väntat ett sjunkande rörelseresultat i det tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol, och utfallet var även lägre än vad analytikerna hade räknat med.

Lägre volymer för division Gardena pressade lönsamheten vars rörelseresultat försämrades rejält och hamnade på minus.

"Prisökningar fortsatte att kompensera för högre råvaru- och logistikkostnader, medan lägre volymer stod för merparten av minskningen av rörelseresultatet /…/ Lagernivåerna har stabiliserats och vi fortsätter med våra aktiviteter för att hantera lagret", summerar vd Henric Andersson i delårsrapporten.

Förvärvsrelaterade avskrivningar uppgick i kvartalet till 54 miljoner kronor (22) och valutakursförändringar påverkade negativt med 95 miljoner jämfört med föregående år, främst relaterat till valutaeffekter från inköp gjorda i utländska valutor.

På omsättningsraden såg det annorlunda ut med ett högre utfall i kvartalet jämfört med såväl motsvarande period 2021 som med analytikernas förhandstips.

"Försäljningen av robotgräsklippare var stark och uppnådde en hög tvåsiffrig tillväxt. Dessutom var försäljningstillväxten god för de professionella segmenten, såsom motorsågar och diamantverktyg", skriver vd:n.

Husqvarna Forest & Garden-divisionen uppnådde en organisk tillväxt på 9 procent, drivet av en stark utveckling för robotgräsklippare och handhållna produkter för den professionella marknaden.

Den organiska försäljningstillväxten i Gardena-divisionen var -20 procent, främst på grund av lagerreduceringar hos detaljhandelspartners under slutet av trädgårdssäsongen.

Husqvarna Construction-divisionen rapporterade en organisk tillväxt på -2 procent med god tillväxt för diamantverktyg, medan försäljningen inom andra produktkategorier påverkades av störningar i leveranskedjan under kvartalet, heter det i rapporten.Direkt-SE