Husqvarna Group publicerar sin hållbarhetsrapport för 2022

2023-03-14 12:00:00

Sustainovate är koncernens strategi för att kombinera sin ledande innovationsförmåga med sitt hållbarhetsåttagande. Genom Sustainovate omprövar Husqvarna Group hur produkter kan användas mer effektivt, producera dem med resurssmarta material och driva dem med icke-fossila bränslealternativ. Genom banbrytande lösningar gör kunderna mer hållbara val varje dag.

- Husqvarna Group är ett företag som trivs med förändring. Denna förmåga är viktigare än någonsin när vi leder vår bransch mot koldioxidsnåla, resurssmarta lösningar. Vi bygger en allt starkare koncern genom att ta tillvara på nya möjligheter som stärker vår position, säger Pavel Hajman, tillförordnad vd för Husqvarna Group.

Sammanfattningsvis har koncernens CO\2\-avtryck minskat med -32 %, vilket är i linje med det av Science Based Targets initiative godkända målet om en CO\2\-minskning på -35 % över hela värdekedjan mellan 2015 och 2025. Husqvarna Groups ambitioner inkluderar att öka andelen eldrivna motoriserade produkter till 67 procent till 2026 från dagens 34 procent. Även om efterfrågan på elektriska och autonoma produkter ökar, påverkade störningar i leveranskedjan förmågan att leverera elektriska produkter under 2022.

Det andra målet inom Sustainovate rör cirkularitet, där koncernen tänker nytt och designar om för en resurssmart kundupplevelse. I slutet av 2022 hade tio cirkulära innovationer lanserats och arbetet fortsätter mot målet om 50 lanserade cirkulära innovationer till 2025. Det tredje målet, att få fem miljoner kunder och kollegor att göra hållbara val, hade nått 572 000 i slutet av 2022.

Under hösten 2022 kommunicerade Husqvarna Group ett accelerationsprogram för övergången till produkter med låga koldioxidutsläpp, och kommer att öka investeringar i utvecklingen av autonoma lösningar, batteri, smart bevattning och professionella produkter.

Vd-ordet i sin helhet tillsammans med omfattande data, konkreta exempel och framtidsvisioner finns i Sustainovate-rapporten på www.husqvarnagroup.com

Cision