Husqvarna Group publicerar sin årsredovisning för 2022

2023-03-14 07:30:00

Under 2022 fortsatte Husqvarna Groups transformationsresa, trots betydande utmaningar i leveranskedjan samt geopolitiska och makroekonomiska problem. Koncernen lanserade ett accelerationsprogram för att öka sitt utbud av produkter med lägre koldioxidutsläpp och ökar investeringarna i robotgräsklippare, batteri, professionella lösningar och smart bevattning.

- Vi tar tillvara på möjligheterna i en värld som elektrifieras i allt högre takt när användningen av autonoma, uppkopplade och smarta produkter och lösningar snabbt ökar. Vi fortsätter att förnya oss, identifiera och ta tillvara på marknadsmöjligheter för att framtidssäkra företaget, säger Pavel Hajman, tillförordnad vd för Husqvarna Group.

Läs Pavel Hajmans vd-ord och om Husqvarna Groups strategiska prioriteringar och resultat i Årsredovisningen 2022. Årsredovisningen för 2022 är bifogad i detta pressmeddelande och kan laddas ner på www.husqvarnagroup.com.

Cision