Aktie Husqvarnas nettoomsättning ökade med 21 procent för de första två månaderna av det tredje kvartalet 2020. Styrelsen föreslår nu att den tidigare slopade utdelningen återinförs.  Det framgår av ett pressmeddelande.

”Den starka utvecklingen har drivits av en förlängd trädgårdssäsong som avtog i slutet av augusti. Tillväxten har stärkts av stanna hemma-trenden kopplad till Covid-19 och positiva väderförhållanden”, skriver bolaget.

Husqvarna säger även att produktmixen har varit gynnsam, och det gäller såväl i Husqvarnadivision som för Gardena, ”med särskilt stark tillväxt i kategorier som robotgräsklippare och bevattningslösningar”.

Ökningen på 21 procent är justerad för valutaförändringar.

I den sammanställning som Infront gjorde i mitten av juli, alltså strax efter bolagets rapport för det andra kvartalet och nästan för två månader sedan, bedömde analytiker att Husqvarna skulle omsätta 8.440 miljoner kronor, motsvarande en nolltillväxt i förhållande till tredje kvartalet i fjol.

Återinför utdelning

Husqvarnas styrelse föreslår att det tidigare slopade utdelningsförslaget om 2:25 kronor per aktie nu återinförs.

I april beslutade styrelsen att dra tillbaka utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019 mot bakgrund av den osäkerhet covid-19 orsakade. I tillägg uppgavs det att situationen kontinuerligt kommer att utvärderas.

”Styrelsen har nu utvärderat företagets finansiella utveckling och ställning liksom generella marknadsförhållanden och bedömer att ett återinförande av utdelningen är lämpligt”, skriver bolaget.

Styrelsen noterar samtidigt att företaget har återbetalat de statliga bidrag som erhållits i Sverige kopplade till covid-19 situationen och att inga bidrag har bokförts i räkenskaperna för 2020.