Sparande Högre boendekostnader har minskat sparutrymmet för hushåll med stora bolån. Värst drabbade är ensamstående föräldrar i bostadsrätter som till och med riskerar att gå back varje månad. Det framgår av en ny rapport från Swedbank. 

Det är framför allt den höga inflationen och stigande bolåneräntorna som tär på hushållens ekonomi, enligt storbanken. 

”Sällan eller aldrig har köpkraften fallit så mycket för så många på så kort tid, det kommer bli väldigt tydlig för många familjer i sommar”, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques i en kommentar, och tillägger:

”Fortsatta räntehöjningar från Riksbanken kommer inte att göra situationen lättare. Många hushåll kan komma att behöva ställa in årets utlandssemester.”

Överlag har de svenska hushållen trots allt en god ekonomi, men ”variationsvidden” är enligt privatekonomen stor. 

”Sammanboende har generellt sett en mycket god ekonomi med goda förutsättningar att äga en bil, åka på semester och äta på restaurang”, säger han i en kommentar, och fortsätter:

”För ensamstående med barn och många unga är situationen betydligt tuffare, en del i den här gruppen riskerar till och med att gå back varje månad efter att boende och rimliga levnadskostnader är betalda.”

Ensamstående föräldrar som bor i bostadsrätt i Stockholm, Göteborg, Umeå, Uppsala och Gotland har det allra tuffast, konstaterar Swedbank i rapporten. 

Samtidigt kan sammanboende i bostadsrätt utan barn i exempelvis Sundsvall, Västerås och Ängelholm lägga undan över 23 000 kr till sparande eller annan konsumtion varje månad. 

”I städer med höga bostadspriser minskar möjligheterna att spara rejält för de flesta. I Stockholm, Östersund och Umeå minskar exempelvis sparutrymmet för sammanboende i småhus med mellan 300 och 1 800 kronor i månaden”, kommenterar Arturo Arques.