Låna De monetära finansinstitutens utlåning till svenska hushåll ökade 6,8 procent i april jämfört med motsvarande månad föregående år.

Föregående månad ökade utlåningen 6,8 procent.Utlåningen till företag ökade 12,1 procent i årstakt i april. Det visar SCB:s finansmarknadsstatistik.

 


Förändring årstakt   apr     mar     feb   apr-21
Utlåning hushåll 6,8% 6,8% 6,7% 5,7%
Utlåning företag 12,1% 11,1% 8,8% -0,1%
M1 11,5% 12,3% 11,3% 13,0%
M3 9,5% 10,1% 9,5% 12,5%
Räntor bolån
3 mån (rörlig) 1,45% 1,43% 1,41% 1,45%
3 mån-1 år 1,60% 1,29% 1,25% 1,27%
1-5 år 2,31% 1,84% 1,61% 1,30%
Över 5 år 2,76% 2,28% 2,05% 1,52%
Genomsnitt 1,83% 1,58% 1,47% 1,37%
Räntor företag 1,66% 1,51% 1,60% 1,47%

Bild: Utlåning till hushåll

 

image

 

Bild: Bolåneräntor

 

image