Hushållen sparar mer

Publicerad 2010-05-20 09:45

Hushållens sparande uppgick till 7 miljarder kronor under det första kvartalet i år. Detta efter två kvartal med negativt sparande, skriver Statistiska centralbyrån (SCB).

En del av förklaringen till förändringen är den lägre upplåningen i bank och bostadsinstitut. Även hushållens sparande i individuellt försäkringssparande bidrog till det positiva sparandet.

TT