Hushållen lånar ännu mer

Publicerad 2009-12-29 13:25

Hushållen lånar mer och mer, och främst till bostäder. Företagen lånar däremot mindre. Det visar SCB:s finansmarknadsstatistik för november 2009.

Hushållens lån fortsatte att växa i november. Tillväxttakten var 9,0 procent, vilket var en ökning från 8,6 procent i oktober. Det betyder att tillväxttakten ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år.

Totalt hade hushållen lånat 2 311 miljarder kronor vid novembers utgång. 1 538 miljarder är bostadslån medan hushållens konsumtionslån stod för 150 miljarder. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 11,0 procent medan konsumtionslånen hade en tillväxttakt på 6,4 procent. Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i november 65 procent av lånebeloppet med rörlig ränta, medan 35 procent togs med bunden.                                           

Utlåningen till företag sjunker däremot. I november var tillväxttakten för företagens lån negativ: -3,5 procent mot -1,7 procent i oktober.

Hushållen ökade även sitt sparande. Totalt har hushållen 989 miljarder på olika finansiella konton. Det är en ökning med 5,1 procent jämfört med november 2008.

ANNA BLOMÉN, PRIVATA AFFÄRER