Elpriset Regeringen genomför lättnader för hushållen för att kompensera för de höga elpriserna. Det sade finansminister Mikael Damberg vid en pressträff på onsdagen, som hölls tillsammans med energiminister Khashayar Farmanbar pressträff.

”Vi har väldigt höga elpriser i Sverige och Europa just nu, och regeringen tar situationen på största allvar. Samtidigt måste åtgärderna vara genomförbara”, sade han.

Totalt avsätts drygt 6 miljarder kronor i stöd till 1,8 miljoner hushåll över hela Sverige.

Elpriskompensationen sker för tre månader: december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning.

Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2.000 kWh per månad. Till dem utgår en ersättning om 2.000 kronor per månad, alltså totalt 6.000 kronor.

Damberg sade att den exakta utformningen av förslaget ska tas fram i samråd med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.

”Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation”, sade han.

Han framhöll samtidigt att regeringen sedan tidigare förstärkt hushållens ekonomi för 2022, bland annat via sänkt skatt på arbetsinkomster.

Farmanbar sade att han redan på onsdagen ska diskutera med elnätsbolagen hur de ska ta detta vidare. Samtidigt måste arbetet med energieffektivisering fortsätta, och varje hushåll bör se över sina elavtal.

På frågan om när kompensationen kan betalas ut sade Farmbanbar att han inte vill föregå samtalen men tror att de ”har några månader på sig” innan de har ett tydligt svar om exakt hur det kommer att utformas. Klart är att de som haft de högsta elräkningarna kommer att få kompensation på maximalt 6.000, med en trappa upp till det. Var den trappan börjar får de återkomma till.

Damberg framhöll att kompensationen sker retroaktivt och att det alltså inte innebär lägre elräkningar i januari och februari. Det som skiljer från Moderaternas förslag är att detta är genomförbart, medan Moderaterna ville sänka elskatten retroaktivt, vilket är juridiskt svårt.

Kompensationen kommer att ges till de som haft de högsta elräkningarna, vilket i princip gäller alla som har villor eller småhus med eluppvärmning.

”Men vi behöver några veckor för att kunna ge mer klarhet i dessa frågor”, sade han.